FL Smidth 150 tun za hodinu

Robustní menší kladivový mlýn s jedinečnou konstrukcí.

Drtič je konstruován tak, že materiál, který má být drcen, je přiváděn na vrchol a padá do koše s žebry. Drtič je vybaven dvojitými rotory a kladiva zasáhnou materiál skrz žebra. Pouze v případě, že je materiál dostatečně malý, propadne žebrami a rozdrtí se dále, než materiál prochází roštovými tyčemi na dně drtiče.

Vhodný pro drcení minerálů typu vápence, mramoru, pískovce, křemence, dolomitu, slídy, mědi, stříbra, mastku, sádry.

Drtič má rozsáhlá ložiska náhradních dílů, razníky, roštové tyče, košové blatníky atd.

Nejprve je horní část drtiče s podáváním a za ní dno drtiče s košem.

Tyče jsou vidět na dně drtiče. Koš je vidět shora, můžete vidět, jak beaty procházejí žebra.

Zblízka tahů. Kohoutový háček při pohledu shora.