Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah a souhlas

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme, zveřejňujeme a chráníme vaše osobní údaje. Vztahuje se na všechny weby, služby a kontakty společnosti Kinne Maskinteknik AB, na které je odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů, bez ohledu na to, jak k nim přistupujete nebo jak je používáte.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme termín „osobní údaje“ k popisu informací, které mohou přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu.

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů souhlasíte, že můžeme shromažďovat, používat, zveřejňovat a ukládat vaše osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Webové stránky třetích stran: Některé stránky webových stránek společnosti Kinne Maskinteknik AB obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost Kinne Maskinteknik AB nenese odpovědnost za jejich provoz. Uživatelé, kteří odesílají informace na tyto webové stránky nebo prostřednictvím těchto webů třetích stran, by si měli před zasláním osobních údajů přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto webů.

Správce osobních údajů

Kinne Maskinteknik AB, Švédsko, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Švédsko odpovídá za osobní údaje. Kinne Maskinteknik AB odpovídá za zpracování vašich osobních údajů a za poskytování služeb, které mají být poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Pokud u nás provedete nákup nebo nás kontaktujete poštou, telefonem, na obchodních veletrzích nebo prostřednictvím návštěvy, zavazujete se sdílet vaše osobní údaje a souhlasíte s tím, že tyto informace budou předány a uloženy na našich serverech ve Švédsku.

Ukládáme následující typy informací, jméno, adresu, PSČ, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu,

Informace, které nám poskytnete

Ukládáme takové informace, které nám poskytnete na našich webových stránkách nebo které nám poskytnete v souvislosti s vámi, kontaktujete nás poštou, telefonem, na obchodních veletrzích nebo prostřednictvím návštěv. To zahrnuje:

 • jméno, adresa, PSČ, město, země, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo.
 • dodací informace, fakturační informace, platební informace a další informace, které poskytujete pro nákup nebo dodání produktu, a pokud jsou dodací služby poskytovány prostřednictvím jednoho z našich integrovaných systémů, další relevantní dodací informace (stav dodání) uložené vybraným doručovacím partnerem;
 • informace poskytované v souvislosti s diskusemi na fórech, telefonicky, chaty, řešení sporů, korespondence prostřednictvím našich webových stránek nebo korespondence zasílané nám.

Použití osobních údajů

Účelem této informace je, že byste měli být schopni provést nákup a my vám můžeme poskytnout zákaznický servis.

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů potvrzujete, že můžeme vaše osobní údaje použít k:

 • předcházet, odhalovat a vyšetřovat podvody, bezpečnostní incidenty, potenciálně zakázané nebo nezákonné činnosti.
 • kontaktovat vás, e-mailem, dopisem nebo telefonicky, aby vyřešilo spory, nebo pro jiné účely povolené zákonem;
 • porovnat informace k ověření přesnosti a ověřit je s třetími stranami;
 • poskytnout vám další služby, které požadujete a které jsou popsány při shromažďování informací; a
 • s vaším souhlasem, přímý marketing, který vám zašleme, zasláním marketingového materiálu o produktech společnosti Kinne Maskinteknik AB.
 • odpovídat na vaše žádosti, například vás kontaktovat ohledně otázky, kterou jste zaslali našemu zákaznickému servisu;

Použití osobních údajů pro marketingové účely

S vaším souhlasem získaným v souladu s platnými pravidly a těmito zásadami ochrany osobních údajů můžeme vaše osobní údaje použít;

 • informovat vás o našich produktech a službách;
 • zasílejte cílené marketingové a propagační nabídky na základě vašich preferencí;
 • a přizpůsobit naše služby

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nezveřejňujeme třetím stranám pro marketingové účely.

Ukončete naše používání osobních údajů pro marketingové účely

Pokud od nás nechcete dostávat marketingové a reklamní nabídky, dejte nám vědět prostřednictvím sales@kinnemaskinteknik.com.

Můžete si přečíst naše politika cookie Další informace o jejich použití na našich webových stránkách.

Zveřejňování osobních údajů

Zveřejňujeme osobní údaje, abychom splnili zákonné povinnosti. Tyto informace budou zveřejněny pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Subdodavatelé, kteří nám pomáhají řídit podnikání (např. Zákaznický servis, vyšetřování podvodů, sběr faktur, přeprava a provoz webových stránek).
 • Dozorčí orgán, policejní orgán nebo jiná oprávněná třetí strana, která odpovídá na otázky související s vyšetřováním trestných činů nebo údajnou nezákonnou činností nebo jinou činností, které mohou vést k odpovědnosti za nás nebo vás. V takovém případě v rozsahu povoleném platnými právními předpisy poskytneme takové informace, které jsou pro vyšetřování relevantní a nezbytné, jako je jméno, číslo sociálního zabezpečení, město, stát nebo provincie, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie uživatelské jméno, IP adresa, stížnost na podvod a historie prodeje.
 • Společnosti poskytující úvěrové zprávy, kterým můžeme nahlásit informace o vašem nákupu, nezaplacení nebo jiném porušení vašeho účtu, které se mohou objevit ve vaší kreditní zprávě v rozsahu povoleném zákonem.
 • Jiné společnosti, pokud bychom se měli sloučit nebo získat takovou společností. Pokud k tomu dojde, budeme požadovat, aby nová společnost dodržovala tyto zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje použity nebo zveřejněny za jiným účelem, než je uvedeno v těchto zásadách, budeme vás o nich informovat a případně požádáme o váš souhlas.

Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme na našich serverech ve Švédsku.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

Používáme fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření ve vztahu k množství a citlivosti osobních údajů, abychom zabránili neoprávněnému zpracování, mimo jiné včetně neoprávněného přístupu, získávání a používání, ztráty, výmazu nebo poškození osobních údajů uživatele. Některá z bezpečnostních opatření, která používáme, jsou brány firewall, ochrana před viry, kontrola přístupu a fyzická ochrana ve formě bezpečnostních trezorů.

Mazání údajů a uchovávání osobních údajů

Na vaši žádost av souladu s ustanoveními této části vaše osobní údaje co nejdříve vymažeme. Smazání údajů bude provedeno v souladu s platnými zákony.

Můžeme si uchovat osobní údaje týkající se osob a společností, pokud:

 • máme legitimní obchodní zájem a není nám zakázáno zákonem, jako je například vymáhání zpožděných poplatků, řešení sporů nebo
 • jsme povinni uchovávat osobní údaje, abychom mohli plnit zákonné povinnosti, jako je dodržování místních zákonů, podvody a praní peněz, nebo přijmout jiná zákonem povolená opatření.

Za těchto okolností budou osobní údaje zpracovávány bezpečně a pouze po dobu nezbytně nutnou.

Vaše práva

S výhradou omezení stanovených zákonem o ochraně osobních údajů v EHP máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Máte právo na přístup, opravu, omezení, námitky, výmaz a přenositelnost dat. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás. Pokud si přejete požádat o přístup ke všem osobním údajům, které o vás máme, uvědomte si, že k prokázání vaší totožnosti bude vyžadována schválená identifikace fotografie.

Napište nám

Můžeš kontaktujte nás online kdykoli. Pokud nejsou dotazy zodpovězeny online, můžete nám napsat: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Švédsko.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak řešíme vaše otázky, máte právo podat stížnost inspektorátu údajů.