Ornice

Lehká orná půda, vhodná pro rostliny na jílovité půdě.

K dispozici je větší množství.