Velký štěpkovač Mlýn

Štěpkovač Bruks 1701

Tento štípač dřeva je speciální stroj pro výrobu velkých kousků štěpky pro výrobu dřevěného uhlí nebo štěpky, které se používají jako redukční materiál při výrobě feroslitin. Čipy pak v tomto procesu nahradí koks. Velikost čipu může být nastavena mezi 50-150 mm délkou. Nastavení se provádí pohybem řezacího kotouče nahoru nebo dolů.

Zařízení je upevněno na 12 m ocelové přírubě pro usnadnění přepravy. Rostlina může také podávací stůl pro jednotlivé krmení použitý. Taky samostatný nakladač Long Jon se vyrábí pro závod.